ดาวน์โหลด (DOWNLOAD)

แบบฟอร์ม

คำขอแก้ไข/โต้แย้งข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน BAM

ไฟล์ PDF

ใบสมัครขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา

ไฟล์ PDF

เอกสาร

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ไฟล์ PDF

จรรยาบรรณคู่ค้า

ไฟล์ PDF

จรรยาบรรณาทางธุรกิจ

ไฟล์ PDF

นโยบายการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ

ไฟล์ PDF

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย