ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” ได้ประกาศเชิญชวนเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน 150 เครื่อง...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน 150 เครื่อง...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 22-SPK-SH-0016...

ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้ารวมยื่นซองเสนอราคารถยนต์ โดยวิธีการจําหนายแบบยกล็อต (ทั้งหมด)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายรถยนต์ (ตามสภาพ) แบบยกล็อต (ทั้งหมด) จํานวน 9 คัน โดยกําหนดราคากลาง...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประจําปี 2555

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ ของบริษัท จํานวน 331 คัน โดยมีข้อกําหนดรายละเอียดขอบเขต...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้า (เฟส 3) รหัสทรัพย์ 22SPKVL0280-0283 ฯลฯ โฉนดเลข...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาท ทางเดินเท้า (เฟส 3) รหัสทรัพย์ 22SPKVL0280-0283 ฯลฯ...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจําปี 2555

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจําปี 2565 ภายในวงเงินงบประมาณ 2,000,000.00 บาท ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 22-SPK-SH-0016

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) "BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 22-SPK-SH-0016...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อ เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน 150 เครื่อง โดยมีข้อกําหนด...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย