ประกาศอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย 2564


MLR
MOR
MRR
ลูกค้าเก่า
5.25%
5.75%
5.75%
ลูกค้าใหม่
5.25%
5.75%
5.75%

มีผลบังคับใช้ 01 ก.ค. 2564

ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM

App Store Google Play