ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศเชิญชวน

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนบริษัทประกันภัยประจําปี 2564

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” ได้มีประกาศ เชิญชวนเพื่อขึ้นทะเบียนบริษัทประกันภัยประจําปี 2564 สําหรับประกันภัยทรัพย์ NPL...

วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว บ้านเลขที่ 2139 ตั้งอยู่บน โฉนด...

ตามประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว...(จ.ระยอง)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านแกรนด์เพชรรัตน์...

ตามประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว...(จ.ระยอง)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ของบริษัท ประจําปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” ได้จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ของ บริษัท ประจําปี 2564 จํานวน 22 อัตรา โดยวิธีประกาศเชิญชวน...

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส DACHOSH0101001...(จ.ระยอง)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส DACHOSH0109001...(จ.ระยอง)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase II) โดยวิธี...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว บ้านเลขที่ 114199 ตั้งอยู่บน...

ตามประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว...(จ.ระยอง)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จํานวน 4 คูหา ทะลุถึงกัน ตั้งอยู่ บนโฉนด...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จํานวน 4 คูหา ทะลุถึงกัน...(จ.ขอนแก่น)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย