ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานขุดลอกท่อระบายน้ําและบ่อพัก ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ํา โครงการกฤษดาซิตี้...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการขุดลอกท่อระบายน้ํา และบ่อพัก ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ํา เฟส 2 โครงการ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยมีข้อกําหนด...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ DEPKTH0134...(จ.ภูเก็ต)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase II) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้มีประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ BAM จํานวน 1 ป้าย โดยวิธีพิเศษ

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ดประชาสัมพันธ์ BAM จํานวน 1 ป้าย โดยวิธีพิเศษนั้น...(จ.ชลบุรี)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทําป้ายธงชายหาดพร้อมก้านเสา ขนาด 0.70*3.4 เมตร 2 ชุด พร้อมติดตั้ง...

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดทําป้ายธงชายหาดพร้อมก้านเสา ขนาด 0.70*3.4 เมตร 2 ชุด พร้อมติดตั้ง...(จ.ชลบุรี)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัสทรัพย์ DDSRTCB-0104...(สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ DDPKTTH0100...(จ.ภูเก็ต)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพยสินรอการขาย

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ DEPKTTH0135...(จ.ภูเก็ต)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย