ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA

ด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพาณิชย์จํากัด(มหาชน) “BAM ได้ดําเนินการจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย...

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส DACHOSH0101001...(จ.ระยอง)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส DACHOSH0109001...(จ.ระยอง)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงาน จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ บสก. สํานักงานชลบุรี โดยวิธีพิเศษ

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการทําป้ายประชาสัมพันธ์ บสก. สํานักงาน ชลบุรี โดยวิธีพิเศษ...

วันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์NPA

ด้วย บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” ได้ดําเนินการจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA...

วันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส DDCHOCB0105001...

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส HCHOCB0102001...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส HCHOCB0103001...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศราคากลาง

ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัส HCHOCB0104001...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย