ประกาศ BAM

เลือกประเภท
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 18 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทํา แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

วันที่ 6 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทํา แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

วันที่ 3 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมนอกเหนือจากแผน)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงาน ของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย...

วันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี...

วันที่ 29 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้เผยแพร่ในระบบเครือข่าย

วันที่ 29 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี...

วันที่ 27 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

วันที่ 15 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทํา...

วันที่ 7 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย