ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานขุดลอกท่อระบายน้ําและบ่อพัก ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ํา โครงการกฤษดาซิตี้...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการขุดลอกท่อระบายน้ํา และบ่อพัก ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ํา เฟส 2 โครงการ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 5 ยูนิต พร้อมที่ดินเปล่า จํานวน 1 แปลง...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซม ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 5 ยูนิต พร้อมที่ดิน...(จ.ขอนแก่น)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 3 ยูนิต ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน เลขที่ ...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซม ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 3 ยูนิต ตั้งอยู่บน...(จ.ขอนแก่น)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จํานวน 4 คูหา ทะลุถึงกัน ตั้งอยู่ บนโฉนด...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จํานวน 4 คูหา ทะลุถึงกัน...(จ.ขอนแก่น)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยืนซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 2 หลัง รหัสทรัพย DA-SPK-CB-0108

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DA-SPK-CB...

วันที่ 2 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคากําจัดวัชพืช และตัดต้นไม้ ที่ดินแปลงขาย และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (เฟส 2) โครงการ...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการกําจัดวัชพืช และตัดต้นไม้ ที่ดินแปลงขาย และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (เฟส 2) ใน...

วันที่ 1 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคางานล้อมรั้ว/ทําความสะอาดตัดต้นไม้/เคลียร์พื้นที่ขนทิ้ง และปรับถมดิน รหัสทรัพย์ DA-NSM-...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะล้อมรั้ว/ทําความสะอาด/ตัด ต้นไม้ เคลียร์พื้นที่/ขนทิ้ง และปรับถมดิน..(จ.นครราชสีมา)

วันที่ 1 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านแฝด 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง โดยวิธีสืบราคา

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านแฝด 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง หมู่บ้าน...

วันที่ 19 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 3 หลัง โดยวิธี...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์สินรอการขาย BAM ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 3 หลัง หมู่บ้าน...

วันที่ 19 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย