ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้า (เฟส 3) รหัสทรัพย์ 22SPKVL0280-0283 ฯลฯ โฉนดเลข...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาท ทางเดินเท้า (เฟส 3) รหัสทรัพย์ 22SPKVL0280-0283 ฯลฯ...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 22-SPK-SH-0016

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) "BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน เดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 22-SPK-SH-0016...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้า (เฟส 2) รหัสทรัพย์ 22SPKVL0111-0269,22SPKSH0019...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาท ทางเดินเท้า (แฟส 2) รหัสทรัพย์ 22SPKVL011-0269...

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์รหัส ARAYCU0002 ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 147/342 โครงการ...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุง ซ่อมแซม ทรัพย์รหัส ARAYCU0002 ห้องชุดพักอาศัยเลขที่...(จ.ระยอง)

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานก่อสร้างรั้วแปลงขาย (รั้วคาวบอย 2 ชั้น) โครงการวังทองอยุธยา เฟส 2

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการก่อสร้างรั้วแปลงขาย (รั้วคาวบอย แบบ 2 ชั้น) โครงการหมู่บ้านวังทองอยุธยา...

วันที่ 21 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 รหัสทรัพย 22-SPK-SH-0017

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2.ชั้น รหัสทรัพย์ 22-SPK-SH-0017...

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานขุดลอกท่อระบายน้ําและบ่อพัก ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ํา โครงการกฤษดาซิตี้...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการขุดลอกท่อระบายน้ํา และบ่อพัก ด้วยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ํา เฟส 2 โครงการ...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 5 ยูนิต พร้อมที่ดินเปล่า จํานวน 1 แปลง...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซม ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 5 ยูนิต พร้อมที่ดิน...(จ.ขอนแก่น)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 3 ยูนิต ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน เลขที่ ...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซม ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จํานวน 3 ยูนิต ตั้งอยู่บน...(จ.ขอนแก่น)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย