ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยมีข้อกําหนด...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase II) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้มีประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase II) โดยวิธี...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานหลัก BAM (New Core System Phase...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคารถยนต์ โดยวิธีการจําหน่ายแบบยกล็อต (ทั้งหมด)...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายรถยนต์ (ตามสภาพ) แบบยกล็อต (ทั้งหมด) จํานวน 6 คัน โดยกําหนดราคากลาง...

วันที่ 19 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา สําหรับการจ้างพนักงานขับรถยนต์ของบริษัทฯ ประจําปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ของบริษัทฯ ประจําปี 2564 โดยมีข้อกําหนดรายละเอียดขอบเขต...

วันที่ 12 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญบริษัทประกันภัยขึ้นทะเบียนเพื่อรับประกันภัยทรัพย์สิน ประจําปี 2564

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนบริษัท ประกันภัย ประจําปี 2564 เพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ BAM...

วันที่ 1 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและยกระดับระบบ ด้านความปลอดภัยขององค์กรให้รองรับ..

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้มีประกาศเชิญชวนเสนอราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและยกระดับระบบ ด้านความปลอดภัยขององค์กร..

วันที่ 9 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคา งานจัดซื้อ/จ้าง โครงการบูรณาการ ระบบงานด้านการเงินและบัญชี (New GL)

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อ/ จ้าง โครงการบูรณาการระบบงานด้านการเงินและบัญชี (New GL)...

วันที่ 3 มีนาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา สําหรับการจ้างฉีดพ่นน้ํายายูโมเนียมน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารสํานักงานใหญ่ BAM โด...

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างฉีดพ่นน้ํายายูโมเนียมน้ํายาฆ่าเชื้อโรค ภายในอาคารสํานักงานใหญ่ BAM...

วันที่ 18 กุมพาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย