ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายพัสดุ (ประเภทเฟอร์นิเจอร์) จํานวน 120 รายการ (เอกสารแนบ 1)...

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สินรอการขาย ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ DA-AYT-SH-0100001...

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบระบบปรับอากาศ

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทคอมเพรสเซอร์ จํานวน 5 ลูก พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบระบ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทรถยนต์ จํานวน 8 คัน โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเฟอร์นิเจอร์ (เก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้งาน)

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุประเภทเฟอร์นิเจอร์ (เก้าอี้ไม่ได้ใช้งาน)...

วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทลิฟต์โดยสาร (ชุดอุปกรณ์และอะไหล่ลิฟต์ที่ถูกรื้อถอน) ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุประเภทลิฟต์โดยสาร (ชุดอุปกรณ์และอะไหล่ลิฟต์ที่ถูกร...

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ จำนวน 47 คัน โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวง...

วันที่ 5 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายป้าย LED

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจำหน่ายป้าย LED โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคาให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีราคากลางเป็นเงิน....

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประมูลรถยนต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

วันที่ 4 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย