ทรัพย์ขายทอดตลาด

คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ บ้าน ที่ดิน คอนโด จาก BAM เท่านั้น
ขายทอดตลาดที่ดิน
ล.492/2554

6-0-0 ไร่
สภาพทรัพย์ เป็นที่ดินว่างเปล่า ตั้งอยู่ ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์(สนามจ...
ราคาประเมิน

19,200,000 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ล.4784/2562

20 ตร.ว.
สภาพทรัพย์ เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น เลขทะเบียน 89/12 ตั้งอยู่ ต.บางรัก...
ราคาประเมิน

1,224,096.25 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ล.4585/2553

18 ตร.ว.
สภาพทรัพย์ เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ไม่ปรากฏเลขทะเบียน ตั้งอยู่ ต.ไร่...
ราคาประเมิน

1,497,600 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ล.4359/2562

21.6 ตร.ว
สภาพทรัพย์ เป็นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น เลขทะเบียน 98/3 ตั้งอยู่ ต.ท่าแร้ง...
ราคาประเมิน

1,861,257 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ล.4344/2550

1 งาน 9 ตร.ว
สภาพทรัพย์ เป็นที่ดินว่างเปล่า ตั้งอยู่ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเช...
ราคาประเมิน

163,500 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ล.3929/2552

14-1-1 ไร่ , 13-2-58 ไร่ , 44-2-60 ไร , 14-3-42 ไร่ , 14-0-9 ไร่ และ 30-3-78 ไร่
สภาพทีดินทั้ง 6 แปลง เดิมมีสิ่งปลูกสร้างคือโครงสร้างอาคารโรงงาน 3 ชั้น...
ราคาประเมิน

106,096,000 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ล.3809/2559

104.6 ตร.ว
สภาพทรัพย์ เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขทะเบียน 276 ตั้งอยู่ ต.แม่นาเร...
ราคาประเมิน

653,850 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ล.2842/2562

30.77 ตร.ม
สภาพทรัพย์ เป็นห้องชุดพักอาศัย ชั้น 4 อาคาร เอฟ อาคารชุดเดอะ ซิตี้ คอน...
ราคาประเมิน

978,032.5 บาท ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ล.2842/2562

30.77 ตร.ม
สภาพทรัพย์ เป็นห้องชุดพักอาศัย ชั้น 4 อาคาร เอฟ อาคารชุดเดอะ ซิตี้ คอน...
ราคาประเมิน

978,032.5 บาท ดูรายละเอียด
BAM Mobile Application
ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส