โรงงาน

โรงงาน


เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท

ราคาประเมิน
ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์ กรมธนารักษ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา 3,915,490.6 บาท
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ขายทอดตลาด
นัดที่ 1 - 6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอต เลขที่ 532,532/1-3 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอต จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09:30 นาฬิกา

ข้อมูลทรัพย์
คดีแดงเลขที่
พ.101/2562
ประเภททรัพย์สิน
โรงงาน
ที่ตั้ง
สภาพทรัพย์เป็นลักษณะที่พักมีสิ่งปลูกสร้างบ้านพักอาศัยครึ่งตึกครึ่งไม้,โกดัง,อาคาร ในบริเวณเดียวกัน ไม่ปรากฏเลขทะเบียน ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่เอกสารสิทธิ์
14735,15137,202290,23043
เนื้อที่ / พื้นที่ใช้สอย
แปลงที่(1) 1 งาน 60 ตรว.แปลงที่(2) 1 งาน 69 ตรว.แปลงที่(3) 1 งาน 41 ตรว.แปลงที่(4) 1 งาน 34 ตรว.
ราคาประเมิน
3,915,490.6 บาท
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ณัฐพร 0-5326-6472 ต่อ 13 สำนักงานเชียงใหม่(เจริญเมือง) อ้างอิงรหัสลูกหนี้ 821545
นัดที่ วันที่
1 18 พ.ค. 2564
2 8 มิ.ย. 2564
3 29 มิ.ย. 2564
4 20 ก.ค. 2564
5 10 ส.ค. 2564
6 31 ส.ค. 2564

หมายเหตุ
1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 028814999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่ http://www.led.go.th
ข้อมูลอ้างอิง
http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=532&law_suit_no=%BE.101&law_suit_year=2562&deed_no=14735&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%B

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา
ผู้เข้าร่วมประมูลทรัพย์ต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท

ราคาประเมิน
ราคาประเมินของสำนักประเมินราคาทรัพย์ กรมธนารักษ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา 3,915,490.6 บาท
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

สถานที่ขายทอดตลาด
นัดที่ 1 - 6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอต เลขที่ 532,532/1-3 หมู่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอต จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09:30 นาฬิกา

หมายเหตุ
1.กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2.ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3.ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4.ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 028814999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่ http://www.led.go.th
ข้อมูลอ้างอิง
http://asset.led.go.th/newbidreg/asset_open.asp?Law_Court_ID=532&law_suit_no=%BE.101&law_suit_year=2562&deed_no=14735&addrno=%E4%C1%E8%BB%C3%D2%A1%AF%E0%C5%A2%B7%D0%E0%B