ขายบ้านเดี่ยว คอนสวรรค์

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคมีไฟฟ้า ปะปา ครบครัน สภาพแวดล้อมเป็นชุมชนหมู่บ้าน

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคมีไฟฟ้า ปะปา ครบครัน สภาพแวดล้อมเป็นชุมชนหมู่บ้าน
ข้อมูลทรัพย์
โครงการ
บ้านเดี่ยว
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
11916
รหัสทรัพย์
H-CYP-SH-0127
พี้นที่ใช้สอย
-
เนื้อที่
1 งาน 27 ตารางวา
ที่ตั้ง
เลขที่ 127/1 หมู่ 3 ตั้งอยู่ในหมู่บ้านยางหวาย
ตำบล/แขวง
ยางหวาย
อำเภอ/เขต
คอนสวรรค์
จังหวัด
ชัยภูมิ
รายละเอียดทรัพย์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้)
หมายเหตุ
มีผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
สิ่งอำนวยความสะดวก


ติดต่อเจ้าหน้าที่

ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า044-244388, 044-255726, 044-244288 ต่อ 18

ข้อความ

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ