คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ

บ้าน ที่ดิน คอนโด จาก BAM เท่านั้น

ทรัพย์ราคาพิเศษ

คัดสรร คุ้มค่า เพื่อคุณ
บ้าน ที่ดิน คอนโด จาก BAM เท่านั้น
H-PTH-CU-1255

31.2 ตารางเมตร
ลำลูกกา, ปทุมธานี
ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

260,000 บาท 292,000 บาท
ดูรายละเอียด
DE-KNK-SH-0151

60.8 ตารางวา
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

3,300,000 บาท 4,154,000 บาท
ดูรายละเอียด
DD-NON-SH-0141

1 งาน 94.5 ตารางวา
บางใหญ่, นนทบุรี
ราคาตั้งขาย ราคาพิเศษ

14,500,000 บาท 18,700,000 บาท
ดูรายละเอียด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

สนใจรับนิตยสาร BAM choice
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท การไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ท่านพลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการของที่บริษัทมีขึ้น
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการวิเคราะห์ทางการตลาด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท การไม่ให้ความยินยอมไม่มีผลใด ๆ
ยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งข้อมูล ข่าวสาร ข้อความ ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ การไม่ให้ความยินยอมอาจส่งผลให้ท่านพลาดข้อมูล ข่าวสาร ข้อความของบริษัท

"ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดำเนินการเก็บ รวบรวม ข้อมูลการลงทะเบียนรับข่าวสารของท่าน เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท วิเคราะห์ทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท บริษัทจัดเก็บรักษาต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระบบรักษาความลับที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและรวมระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อการทำลายข้อมูลและเอกสาร โดยท่านมีสิทธิในการเลือกให้หรือไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มได้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน การไม่ให้ความยินยอมไม่มีผลใด ๆ ต่อการพิจารณาให้การบริการ การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการเข้าทำสัญญากับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยท่านได้รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนด ข้อมูลของบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทกำหนด ตามประกาศในเว็บไซต์ https://www.bam.co.th/corporate/images/attachments/PDPA.pdf

ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน หรือประสงค์ที่จะยกเลิกการให้ความยินยอม ในการนี้ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอมในขณะที่ท่านแจ้งความประสงค์ถอนความยินยอม ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ยกเลิกความยินยอมต่อบริษัทได้ทางโทรศัพท์ 02-630-0700 ทางอีเมล CRM@bam.co.th หรือทาง https://www.bam.co.th"

Follow
BAM Thailand

Follow BAM Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ BAM

กิจกรรมประจำเดือน

มหกรรมการเงิน ระยอง ครั้งที่ 3                                                      
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง
28 ม.ค. - 30 ม.ค. 2565
มหกรรมบ้านธนาคาร ขอนแก่น                                                      
ศูนย์การค้าโรบินสันพลาซา ขอนแก่น
11 มี.ค. - 13 มี.ค. 2565

ตารางกิจกรรม

อิมแพ็คแมืองทองธานี
12 พ.ค. - 15 พ.ค. 2565
BAM Mobile Application
ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส


คุยกับน้องBAM (Chatbot)