Announce

Choose
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคา สําหรับการจัดจ้างทําชุดของขวัญ (Gift Set) ประจําปี 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างทําชุด ของขวัญ (Gift Set) ประจําปี 2565 โดยมีข้อกําหนดรายละเอียดขอบเขต...

Date 25 OCT 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว รหัส 10NKPSH0002 ด้วยวิธีสืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง การเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว รหัส 10NKPSH0002...(จ.นครปฐม)

Date 21 OCT 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาททางเดินเท้า (เฟส 2) รหัสทรัพย์ 22SPKVL0111-0269,22SPKSH0019...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมฟุตบาท ทางเดินเท้า (แฟส 2) รหัสทรัพย์ 22SPKVL011-0269...

Date 12 OCT 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการพัฒนาแบบจําลองในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจ้าง โครงการพัฒนาแบบจําลองในการคํานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครคิตที่คาดว่า...

Date 8 OCT 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว รหัส DDNKPSH0111 ด้วยวิธีสืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง การเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว รหัส DDNKPSH0111 โฉนดเลขที่ ...(จ.นครปฐม)

Date 5 OCT 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซม ทรัพย์รหัส ARAYCU0002 ห้องชุดพักอาศัยเลขที่ 147/342 โครงการ...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุง ซ่อมแซม ทรัพย์รหัส ARAYCU0002 ห้องชุดพักอาศัยเลขที่...(จ.ระยอง)

Date 8 OCT 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วแปลงขาย รั้วคาวบอย 2 ชั้น) โครงการวังทองอยุธยา ด้วยวิธี...

ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานก่อสร้าง รั้วแปลงขาย (รั้วคาวบอย 2 ชั้น) บริเวณที่ดินแปลงขาย...

Date 4 OCT 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จํานวน 8 คูหา โครงการ...

ตามประกาศ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด(มหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อ/จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น...(จ.ระยอง)

Date 29 SEP 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโครงการบริหารจัดการของเสีย โดยวิธีประกวดราคา

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะสรรหา ผู้รับจ้างโครงการบริหารจัดการของเสีย โดยมีข้อกําหนดรายละเอียดขอบเขต...

Date 28 SEP 2021

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย