รหัสทรัพย์สิน : DL-PTH-FT-0100
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 3875,4915
พื้นที่ : 4 ไร่ 1 งาน 35.00 ตารางวา
   
ราคาตั้งขาย : 15,928,000 บาท
ราคาพิเศษ : 12,400,000 บาท

ถึงวันที่ : 30 ธ.ค. 2564

   
ข้อมูลทรัพย์  
ทรัพย์ตั้งอยู่ในซอยวัดทบ่อทอง แยกจากถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว(ทล.346) ประมาณ 1,400 เมตร ทรัพย์มีสภาพปานกลาง
   
โครงการ  
โรงงาน
   
ที่ตั้งทรัพย์สิน
เลขที่ 32/2 หมู่ 2 ซอยวัดบ่อทอง ถนนลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี(ทล.346)
ตำบล/แขวง : คูขวาง
อำเภอ/เขต : ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด : ปทุมธานี
   
รายละเอียดทรัพย์สิน
ทรัพย์เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (สำนักงาน 3 ชั้น 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 540 ตรม. และโกดังชั้นเดียว 1 หลัง พื้นที่ใช้สอย 2,025 ตรม.)
   
หมายเหตุ -
สนใจติดต่อ ประณาลี : ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 6
โทรศัพท์ : 02-630-0700 ต่อ 1625
 แผนที่

หมายเหตุ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาตั้งขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น

BAM เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล