รหัสทรัพย์สิน : DD-PCK-SH-0101
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 60508
พื้นที่ : 1 งาน 33.30 ตารางวา
   
ราคาตั้งขาย : 5,589,000 บาท
ราคาพิเศษ : 4,000,000 บาท

ถึงวันที่ : 30 ธ.ค. 2564

   
ข้อมูลทรัพย์  
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 12.5 x 13.5 เมตร มีกำแพงล้อมรอบ เหมาะสำหรับอยู่อาศัย
   
โครงการ  
บ้านเดี่ยว
   
ที่ตั้งทรัพย์สิน
ซอยหัวหิน 6
ตำบล/แขวง : หัวหิน
อำเภอ/เขต : หัวหิน
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
   
รายละเอียดทรัพย์สิน
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 12.5 x 13.5 เมตร มี 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ สภาพพร้อมอยู่ กำแพงล้อมรอบ พร้อมโรงจอดรถ
   
หมายเหตุ -
สนใจติดต่อ มนัสชัย : สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ : 032-621499, 032-622039 ต่อ 14
 แผนที่

หมายเหตุ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาตั้งขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น

BAM เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล