รหัสทรัพย์สิน : DA-KNK-FT-0100
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 34319,163389,163390
พื้นที่ : 3 งาน 50.50 ตารางวา
   
ราคาตั้งขาย : 16,857,000 บาท
ราคาพิเศษ : 11,500,000 บาท

ถึงวันที่ : 30 ธ.ค. 2564

   
ข้อมูลทรัพย์  
ทรัพย์สินตั้งอยู่หมู่บ้านสะอาด ต.เมืองเก่า ห่างจากถนนเหล่านาดี ประมาณ 240 เมตร ย่านที่อยู่อาศัย การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบ
   
โครงการ  
อาคารโรงงาน
   
ที่ตั้งทรัพย์สิน
บ้านสะอาด
ตำบล/แขวง : เมืองเก่า
อำเภอ/เขต : เมืองขอนแก่น
จังหวัด : ขอนแก่น
   
รายละเอียดทรัพย์สิน
ทรัพย์เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ -อาคารโรงงาน 3 ชั้น 1 หลัง -บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง -อาคารชั้นเดียว 1 หลัง
   
หมายเหตุ -
สนใจติดต่อ นรินทร์โชติ : สำนักงานขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-225226-8 ต่อ 19
 แผนที่

หมายเหตุ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาตั้งขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น

BAM เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล