ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

คดีแดงเลขที่ : ผบ.8287/2552

ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 192768,192769

เนื้อที่ / พื้นที่ใช้สอย : แปลงที่(1) 25 ตรว.แปลงที่(2) 22 ตรว.

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวน 250,000 บาท

ราคาประเมิน

ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน 4,732,720 บาท

ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน จำนวน ไม่มี บาท

ข้อมูลทรัพย์

สภาพทรัพย์เป็นพื้นที่สำหรับพาณิชยกรรมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น เลขที่ 38/11 และ38/12 จำนวน 2 คูหา ตำบลบางกร่าง(บางนาเกริก) อำเภอเมือง(ตลาดขวัญ) กรุงเทพฯ

สถานที่ขายทอดตลาด

นัดที่ 1 - 4 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี เลขที่ 146 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เวลา 9:30 นาฬิกา
ผู้ประสานงาน

นาฏยา 0-3221-1045 ต่อ 15 สำนักงานราชบุรี อ้างอิงรหัสลูกหนี้ 030851

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 028814999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่
http://www.led.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นาฏยา 0-3221-1045 ต่อ 15 สำนักงานราชบุรี อ้างอิงรหัสลูกหนี้ 030851

นัดที่
วันที่
1
22 พฤศจิกายน 2562
2
13 ธันวาคม 2562
3
3 มกราคม 2563
4
24 มกราคม 2563

หมายเหตุ

1. กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2. ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3. ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4. ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง