ขายทอดตลาดห้องชุด
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

คดีแดงเลขที่ : ผบ.1813/2561

ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย

ชั้นที่ : 9 อาคาร : เซ็นจูรี่ ปาร์ค

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 752-760,1261,102495,127144

เนื้อที่ / พื้นที่ใช้สอย : 46.66 ตรม.

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวน 50,000 บาท

ราคาประเมิน

ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน 992,775 บาท

ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน จำนวน ไม่มี บาท

ข้อมูลทรัพย์

สภาพทรัพย์เป็นที่อยู่สำหรับพักอาศัยห้องชุดเลขที่ 39/86 อาคาร จี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สถานที่ขายทอดตลาด

นัดที่ 1 - 4 ณ อาคารสีติพรรษ กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 9:00 นาฬิกา
ผู้ประสานงาน

สมาพร 02-267-1900 ต่อ 3246 อ้างอิงรหัสลูกหนี้ 006429

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 028814999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่
http://www.led.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

สมาพร 02-267-1900 ต่อ 3246 อ้างอิงรหัสลูกหนี้ 006429

นัดที่
วันที่
1
15 พฤศจิกายน 2562
2
6 ธันวาคม 2562
3
27 ธันวาคม 2562
4
17 มกราคม 2563

หมายเหตุ

1. กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2. ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3. ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4. ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง