ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

คดีแดงเลขที่ : ผบ.10384/2557

ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : 18259

เนื้อที่ / พื้นที่ใช้สอย : 60 ตรว.

เงื่อนไขผู้เข้าสู้ราคา

ต้องวางเงินหลักประกันเป็นจำนวน 10,000 บาท

ราคาประเมิน

ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน 3,584,168 บาท

ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน จำนวน ไม่มี บาท

ข้อมูลทรัพย์

สภาพทรัพย์เป็นที่อยู่สำหรับพักอาศัยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลขที่ 119/30 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ

สถานที่ขายทอดตลาด

นัดที่ 1 - 4 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1 (บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์) ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา 09:00 นาฬิกา
ผู้ประสานงาน

กุสุมา 02-267-1900 ต่อ 3209 อ้างอิงรหัสลูกหนี้ 971516

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 028814999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่
http://www.led.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

กุสุมา 02-267-1900 ต่อ 3209 อ้างอิงรหัสลูกหนี้ 971516

นัดที่
วันที่
1
14 พฤศจิกายน 2562
2
4 ธันวาคม 2562
3
26 ธันวาคม 2562
4
16 มกราคม 2563

หมายเหตุ

1. กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2. ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3. ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4. ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง