ขายทอดตลาดห้องชุด
โพสต์เมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา

คดีแดงเลขที่ : 868/2556

ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย

ชั้นที่ : 14 อาคาร : ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : อช.โฉนดที่ดินเลขที่

เนื้อที่ / พื้นที่ใช้สอย : 35.65 ตรม.

ราคาประเมิน

ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี จำนวน ไม่มี บาท

ราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ จำนวน ไม่มี บาท

ราคาประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน จำนวน ไม่มี บาท

ข้อมูลทรัพย์

สภาพทรัพย์เป็นที่พักอาศัยห้องชุดเลขที่ 9/931 แขวงบางนา เขตพระโขนง(บางนา) กรุงเทพฯ

สถานที่ขายทอดตลาด

ห้องขายทอดตลาด กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 9:00 นาฬิกา
ผู้ประสานงาน

สุจิตรา 02-267-1900-1425 อ้างอิงรหัสลูกหนี้759552

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ กรมบังคับคดี โทร 028814999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) หรือที่
http://www.led.go.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่

สุจิตรา 02-267-1900-1425 อ้างอิงรหัสลูกหนี้759552

นัดที่
วันที่
1
17 พฤษภาคม 2560
2
7 มิถุนายน 2560
3
28 มิถุนายน 2560
4
19 กรกฎาคม 2560
5
9 สิงหาคม 2560
6
30 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ

1. กรณีขายทรัพย์ได้แล้ว หรือมีการถอนการยึด หรือถอนการบังคับคดี หรืองดขายทรัพย์ในนัดที่เหลือจะไม่มีการขายทอดตลาดทรัพย์รายการนั้นอีกต่อไปตามประกาศฉบับนี้
2. ประกาศนี้จะถูกลบจากเวปไซต์หลังจากพ้นกำหนดวันขายทอดตลาดนัดสุดท้าย
3. ราคาตั้งขาย เป็นไปตามระเบียบของกรมบังคับคดี
4. ข้อมูลที่ปรากฏตามเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาด กรุณาตรวจสอบอีกครั้งกับประกาศขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลควรตรวจสอบความถูกต้องอื่นๆให้มั่นใจ ก่อนเข้าร่วมประมูลทรัพย์ทุกครั้ง