2,070,057 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.12484/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 ชม. ที่ผ่านมา
4,221,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ธ.915/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 ชม. ที่ผ่านมา
1,017,794 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง 1236/2555
ที่ตั้งทรัพย์ : สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 ชม. ที่ผ่านมา
2,476,800 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 5233/2553
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 ชม. ที่ผ่านมา
3,889,600 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง 12945/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 ชม. ที่ผ่านมา
3,087,950 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 8958/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 ชม. ที่ผ่านมา
4,554,598 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 4172/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 ชม. ที่ผ่านมา
5,944,600 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2629/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
1,310,696 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.20499/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
1,967,300 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ย.89/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
6,163,648 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4281/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
1,652,781 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2375/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 6 วัน ที่ผ่านมา
2,027,640 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง พ.1584/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 6 วัน ที่ผ่านมา
2,704,320 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4360/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 6 วัน ที่ผ่านมา
2,002,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4080/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 6 วัน ที่ผ่านมา
16,713,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อื่นๆ
หมายเลขคดีแดง 902/2543
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,212,000 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ผบ.508/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,309,440 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.3900/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,803,588 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.3533/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,326,336 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.14186/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองหลวง ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,533,045 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.13096/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ลำลูกกา ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา