715,520 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง 1881/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
3,882,120 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง พ.19/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
1,047,960 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.77/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ห้างฉัตร ลำปาง
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,053,080 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.3526/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : สันทราย เชียงใหม่
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,528,580 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ย.00816/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,416,469 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.931/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : ลำลูกกา ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,925,760 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 248/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองหลวง ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,735,270 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.6886/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ธัญบุรี (กลางเมือง) ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
6,300,000 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ผบ.1186/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : ลำลูกกา ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
5,398,500 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ส.75/2546
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองหลวง ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
8,812,500 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ธ.535/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองหลวง ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,150,720 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ม.124/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : ลำลูกกา ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,993,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 1312/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบัวทอง นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,411,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1778/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,838,457 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2569/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบัวทอง นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
7,672,245 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4027/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,145,672 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง 109/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
11,892,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 4173/2553
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
7,607,680 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 3021/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,036,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารสำนักงาน
หมายเลขคดีแดง ผบ.13525/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,690,250 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 1537/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา