1,525,403 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.6377/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,187,955 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.3849/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,737,440 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2770/2553
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,293,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.10339/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,666,160 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.6171/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,996,180 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ย.97/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
7,381,680 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.9177/2555
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,620,600 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง 1205/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,244,080 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 10499/2542
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
5,905,945 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4513/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,804,150 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 5878/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : คันนายาว กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,866,781 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.8999/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,550,878 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.826/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,754,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.207/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,732,720 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.8287/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,995,680 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.2811/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,169,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1911/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,736,594 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.1291/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกรวย นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,582,993 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2370/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางใหญ่ นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,163,920 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2370/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางใหญ่ นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
992,775 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.1813/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : จตุจักร กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา