2,667,030 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2468/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
2,584,171 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.686/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
1,701,851 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.4571/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
6,260,300 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ธ.1262/2549
ที่ตั้งทรัพย์ : บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
3,368,923 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.12072/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,617,450 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.528/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,074,604 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1884/2553
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,653,735 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.5360/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : หนองแขม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,519,944 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.966/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,470,698 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.701/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,495,448 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.13767/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : บางใหญ่ นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,612,897 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1261/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบัวทอง นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,788,422 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.3751/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : วัฒนา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,414,186 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.698/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
5,500,400 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 10975/2548
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
6,157,500 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง พ.87/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
5,798,637 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.1348/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,511,823 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.2044/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,618,164 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.2714/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : ธัญบุรี (กลางเมือง) ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
9,687,000 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ส.75/2546
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองหลวง ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
5,398,500 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ส.75/2546
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองหลวง ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา