25,422,850 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
หมายเลขคดีแดง 1652/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนครปฐม นครปฐม
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
5,726,488 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 303/2546
ที่ตั้งทรัพย์ : ธัญบุรี (กลางเมือง) ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
2,691,370 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.222/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
6,934,904 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.222/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
5,166,972 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
หมายเลขคดีแดง ย.1533/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : สามโคก ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
1,856,000 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ย.153/2548
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
2,976,000 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 1455/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
2,205,000 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ย.784/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
4,236,000 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
หมายเลขคดีแดง ผบ.2265/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : สามโคก ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
2,453,091 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ย.79/2549
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
2,396,168 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.2005/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
2,589,000 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.829/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : สามโคก ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
443,275 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ธ.1891/2541
ที่ตั้งทรัพย์ : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
36,845,600 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
หมายเลขคดีแดง ฟ.18/2553
ที่ตั้งทรัพย์ : ปลวกแดง ระยอง
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,920,725 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.308/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองตรัง ตรัง
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,871,800 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1270/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,133,400 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.8978/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,975,595 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.3188/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบัวทอง นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,236,000 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ผบ.1578/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบัวทอง นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,444,280 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.268/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : งาว ลำปาง
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,057,200 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 5532/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา