2,108,800 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 315/2543
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 16 ชม. ที่ผ่านมา
3,954,480 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.633/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 16 ชม. ที่ผ่านมา
2,304,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2683/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกรวย นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 17 ชม. ที่ผ่านมา
2,148,400 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ย.1873/2548
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 17 ชม. ที่ผ่านมา
4,735,250 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ผบ.743/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : ไทรน้อย นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 18 ชม. ที่ผ่านมา
3,283,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.252/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
7,927,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อพาร์ตเมนท์
หมายเลขคดีแดง ผบ.1792/2553
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
17,877,150 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
หมายเลขคดีแดง ผบ.4681/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
2,065,480 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.5142/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบัวทอง นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
4,584,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง 302/2546
ที่ตั้งทรัพย์ : ปากเกร็ด นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
10,856,956 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.5112/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : บางใหญ่ นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
7,252,596 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.3581/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
3,096,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1311/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
2,955,420 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.1371/2555
ที่ตั้งทรัพย์ : บางใหญ่ นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
3,491,940 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2391/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบัวทอง นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
3,330,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง 8838/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
9,562,100 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 8838/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ประเวศ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
3,113,682 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.8699/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 6 วัน ที่ผ่านมา
7,568,220 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารสำนักงาน
หมายเลขคดีแดง ผบ.24/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,264,508 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.92/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : บางแค กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,466,388 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.661/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบอน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา