1,478,500 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ย.266/2548
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
4,162,020 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.5278/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
5,978,073 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.6042/2553
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
1,925,056 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.1640/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
561,639,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง 29929/2540
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดกระบัง (แสนแสบ) กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
8,458,030 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.17918/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
1,642,400 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.2757/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
3,221,600 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ผบ.1139/2555
ที่ตั้งทรัพย์ : มีนบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
2,171,400 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง ผบ.4084/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
923,580 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.891/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางพลี สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
9,825,920 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.422/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
4,977,104 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.1611/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
3,165,900 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.7902/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : พระประแดง สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
38,305,800 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
หมายเลขคดีแดง 1309/2549
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
4,270,001 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2193/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
2,252,040 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1463/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,831,315 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.5661/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : บางพลัด กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
5,707,545 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.9591/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,525,620 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.3203/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,587,990 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.4459/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : หนองแขม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,908,045 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4679/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : หนองแขม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา