15,960,900 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.180/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
1,337,520 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.7443/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
4,854,500 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง 627/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
1,216,597 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.853/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
4,506,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.3731/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
3,186,564 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2213/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
2,068,500 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.154/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,759,199 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.1310/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
23,845,674 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.1138/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,125,680 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.20720/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,384,583 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.8710/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,838,800 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.8563/2555
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,576,880 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.12021/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,396,912 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1832/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
16,103,721 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารสำนักงาน
หมายเลขคดีแดง พ.1089/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,798,713 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.13563/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,989,998 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.2343/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
693,378 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.7838/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,659,155 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ย.182/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,655,084 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.1722/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
14,076,000 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง 1638/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา