2,866,781 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.8999/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 วัน ที่ผ่านมา
3,550,878 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.826/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
2,754,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.207/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
4,732,720 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.8287/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
1,995,680 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.2811/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
2,169,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1911/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนนทบุรี นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
1,736,594 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง พ.1291/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกรวย นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
2,582,993 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2370/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางใหญ่ นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
3,163,920 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2370/2560
ที่ตั้งทรัพย์ : บางใหญ่ นนทบุรี
โพสต์เมื่อ 3 วัน ที่ผ่านมา
992,775 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.1813/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : จตุจักร กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
977,755 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ธ.482/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
66,431,220 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง 7825/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
4,848,100 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.391/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
3,007,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 11191/2539
ที่ตั้งทรัพย์ : หนองแขม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
18,575,805 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4831/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
4,944,194 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.5511/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
1,747,500 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.2209/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
2,202,875 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.3319/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
2,411,440 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4357/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
1,212,336 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.204/2561
ที่ตั้งทรัพย์ : มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา
3,584,168 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.10384/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : สายไหม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 5 วัน ที่ผ่านมา