2,222,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.00207/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเสาธง สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 4 ชม. ที่ผ่านมา
2,363,150 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1307/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : บางพลี สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 7 ชม. ที่ผ่านมา
3,618,800 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ย.847/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : บางพลี สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 7 ชม. ที่ผ่านมา
2,520,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4995/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเสาธง สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 7 ชม. ที่ผ่านมา
1,592,068 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง 5432/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 วัน ที่ผ่านมา
17,032,960 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 7274/2546
ที่ตั้งทรัพย์ : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 วัน ที่ผ่านมา
13,060,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 9773/2541
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
6,167,920 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 1915/2547
ที่ตั้งทรัพย์ : บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
3,628,460 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2587/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
3,466,388 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.661/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางบอน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
32,637,080 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.103/2552
ที่ตั้งทรัพย์ : ดุสิต กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 6 วัน ที่ผ่านมา
3,072,075 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ย.425/2551
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
9,617,625 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ธ.7478/2543
ที่ตั้งทรัพย์ : พญาไท กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,518,180 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 19180/2538
ที่ตั้งทรัพย์ : พระโขนง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,678,292 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.2494/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
8,322,880 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง 11220/2543
ที่ตั้งทรัพย์ : ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
12,003,000 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อพาร์ตเมนท์
หมายเลขคดีแดง ธ.07625/2544
ที่ตั้งทรัพย์ : ดุสิต กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,693,672 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.702/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : บางพลัด กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,357,782 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.8484/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : หนองแขม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
9,019,200 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ธ.1259/2547
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,863,688 บาท
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1051/2554
ที่ตั้งทรัพย์ : ธัญบุรี (กลางเมือง) ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา