11,742,400 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง 4215/2547
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
โพสต์เมื่อ 1 วัน ที่ผ่านมา
4,080,125 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.5498/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
3,659,900 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.7372/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
7,897,920 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ธ.2401/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 2 วัน ที่ผ่านมา
780,000 บาท
ขายทอดตลาดที่ดิน
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดที่ดิน
ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดง 75/2538
ที่ตั้งทรัพย์ : แหลมสิงห์ จันทบุรี
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
278,970,000 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงแรมและรีสอร์ท
หมายเลขคดีแดง 4960/2540
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
5,127,480 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : โรงงาน
หมายเลขคดีแดง ผบ.253/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
3,193,500 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.3114/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
2,548,700 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.3764/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : สามโคก ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
5,082,240 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.1516/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 4 วัน ที่ผ่านมา
1,057,030 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.1684/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,814,795 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.2456/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,446,440 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ธ.2170/2550
ที่ตั้งทรัพย์ : ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,018,300 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ธ.14450/2542
ที่ตั้งทรัพย์ : ธัญบุรี (กลางเมือง) ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,658,750 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.588/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
4,055,568 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์
หมายเลขคดีแดง ผบ.1975/2556
ที่ตั้งทรัพย์ : ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,121,000 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.3031/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : บางเขน กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,585,350 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.4751/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1,302,511 บาท
ขายทอดตลาดห้องชุด
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดห้องชุด
ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดง ผบ.5407/2559
ที่ตั้งทรัพย์ : บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
2,776,916 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
หมายเลขคดีแดง ผบ.6759/2558
ที่ตั้งทรัพย์ : ลำลูกกา ปทุมธานี
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
3,457,350 บาท
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...
ดูรายละเอียด
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ประเภททรัพย์สิน : ทาวน์เฮ้าส์
หมายเลขคดีแดง ผบ.7895/2557
ที่ตั้งทรัพย์ : จตุจักร กรุงเทพมหานคร
โพสต์เมื่อ 1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา