ธนาคารออมสิน

470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 1115
โทรสาร

ตลาดบ้านที่ดิน

99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2267-1900
โทรสาร 0-2266-3372

ธนาคารทหารไทย

149/9-11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-266-5230
โทรสาร