BAM แต่งตั้ง “สมพร มูลศรีแก้ว” นั่งเก้าอี้เอ็มดี

โพสต์เมื่อ : 7 มิถุนายน 2561

          คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ให้แต่งตั้ง นายสมพร มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
          นายสมพร มูลศรีแก้ว ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เริ่มงานกับ BAM ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2541 ในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานวารินชำราบ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นในปี 2547 ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2550 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง และในปีเดียวกันได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์ และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดการทรัพย์
          หลังจากนั้น ในปี 2552 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค และในปี 2554 ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค ปี 2555 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์สำนักงานใหญ่ ปี 2556 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายและจัดการทรัพย์ ในปี 2558 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์ และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
          ในด้านการฝึกอบรม ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เช่น โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Financial Executive Development Program – FINEX) รุ่นที่ 17, การบริหารการตลาด สร้างภาพลักษณ์ และลูกค้าสัมพันธ์ยุคใหม่ สำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชน , การขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จ และนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินในยุคเปลี่ยนผ่าน มุมมองจากอดีตสู่อนาคต เป็นต้น
          นายสมพร มูลศรีแก้ว กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ขององค์กรวางไว้ว่า “BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ” ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคม ซึ่งในการเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้จะสืบสานภารกิจดังกล่าวด้วยการเน้นการพัฒนาระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นบริษัทมหาชน และเป็นเสาหลักในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ข่าวสาร/กิจกรรมอื่น ๆ

เมษายน
04
BAM เปิดตัวโครงการบ้านสวนสุขใจ กับสมุนไพรในบ้านเรา ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เอาใจคนรักสุขภาพ

BAM เปิดตัวโครงการบ้านสวนสุขใจ กับสมุนไพรในบ้านเรา ต่อยอดโครงการจากปี 61 เอาใจคนรัก สุขภาพ ที่เน้นการปลูกพืชสมุนไพรรอบบ้านกินอาหารเป็นยา และเพื่อการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติแบบสังคมเมือง โดยใส่ Concept “Digital Living Home” ที่เพิ่มเทคโนโลยีดิจิทัล ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านผ่าน Application บนหน้าจอมือถือ พร้อมคัดทรัพย์ บ้าน และที่ดินเปล่าที่สามารถทำเป็นบ้านสวนสุขใจ จำนวน 4,648 รายการ มูลค่า 27,980 ล้านบาท ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ และสามารถเยี่ยมชมโครงการฯ ตัวอย่างได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด...

โพสต์เมื่อ : 4 เมษายน 2562
มกราคม
07
BAM ช่วยลูกค้าประสบภัยน้ำท่วม ผ่อนปรนการชำระหนี้

BAM ลงพื้นที่ เร่งตรวจสอบลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับทราบปัญหา และประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือระบุพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับผลกระทบของลูกหนี้แต่ละราย...

โพสต์เมื่อ : 7 มกราคม 2562
พฤศจิกายน
21
BAM ฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 20 จัดงานใหญ่ขอบคุณลูกค้า

BAM ปลื้มผลงาน 20 ปี บรรลุตามเป้าหมาย ช่วยลูกค้ากลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติ โดยสามารถรับชำระจากการปรับโครงสร้างหนี้และจำหน่ายทรัพย์ได้ถึง 215,989 ล้านบาท พร้อมฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 20 จัดงานขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ชื่องาน BAM 20th Anniversary To The Future Together ก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน...

โพสต์เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2561