ที่ดินเปล่า
พิมพ์
บอกต่อ
" ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า "
ข้อมูลทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน : 20-PYO-VL-0003

ประเภททรัพย์สิน : ที่ดินเปล่า

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน 87076

เนื้อที่ : 4 ไร่   3 งาน   66.40  ตร.ว.

ราคาทรัพย์สิน

ราคาเริ่มต้น : 14,277,000 บาท

สนใจทรัพย์สิน
สนใจติดต่อ

ใจเพชร

สำนักงานเชียงราย

โทร: 0-5371-1003, 0-5371-1763, 0-5371-1773, 0-5371-1146

  • รายละเอียดทรัพย์สิน
  • แผนที่
  • แผนที่ Google

ที่ดินว่างเปล่า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง-ยาว 110x78 เมตร ด้านหน้าติดถนน BAM. สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม

หมายเหตุ
ขายรวมกับรหัสทรัพย์ 20-PYO-VL-0004
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น