ห้องชุดพักอาศัย โครงการราชพฤกษ์แมนชั่น เลขที่ 23/132 ชั้น 5 เนื้อที่ 24.50 ตร.ม.
พิมพ์
บอกต่อ
" ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า "
ข้อมูลทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน : H-NON-CU-0839

ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์ห้องชุด 23/132

เนื้อที่ : 24.50 ตร.ม.

ราคาทรัพย์สิน

ราคาเริ่มต้น : 351,000 บาท

สนใจทรัพย์สิน
สนใจติดต่อ

ประวีณา : เบอร์ต่อ 5114

จำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่ม 2

โทร: 02-6300-700

  • รายละเอียดทรัพย์สิน
  • แผนที่
  • แผนที่ Google

ห้องชุดพักอาศัย 1 ยูนิต ชั้น 5 เนื้อที่ 24.50 ตร.ม. โครงการมีจำนวน 2 อาคาร แต่ละอาคารสูง 5 ชั้น ไม่มีลิฟท์ อายุอาคารประมาณ 22 ปี

หมายเหตุ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น