, 13 ตร.ว., 4 BKK CB 0102"> 4 BKK CB 0102 มือสอง : BAM.co.th บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด"> ขายอาคารพาณิชย์ อาคารพาณิชย์ 41/191 ซอย พระเจ้าตากสิน 41 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บางปะกอก (บางประแก้วนอก) ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 4 BKK CB 0102 มือสอง : BAM.co.th บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อาคารพาณิชย์
พิมพ์
บอกต่อ
" ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า "
ข้อมูลทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน : 4-BKK-CB-0102

ประเภททรัพย์สิน : อาคารพาณิชย์

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน 1403

เนื้อที่ : 13.00  ตร.ว.

ราคาทรัพย์สิน

ราคาเริ่มต้น : 2,640,000 บาท

สนใจทรัพย์สิน
สนใจติดต่อ

ปรเมศวร์ : เบอร์ต่อ 5153

จำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่ม 1

โทร: 02-6300-700

  • รายละเอียดทรัพย์สิน
  • แผนที่
  • แผนที่ Google

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 1 คูหา ขนาดอาคาร 4x10 เมตร มี 2 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 128 ตารางเมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น