ห้องชุดพักอาศัย โครงการ อินทราคอนโดวิลล์ เลขที่ 28/796 อาคาร 4 ชั้น 2
พิมพ์
บอกต่อ
" ซื้อตรง ขายตรง ไม่มีระบบนายหน้า "
ข้อมูลทรัพย์สิน

รหัสทรัพย์สิน : H-BKK-CU-0110

ประเภททรัพย์สิน : ห้องชุดพักอาศัย

เลขที่เอกสารสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์ห้องชุด 28/796

เนื้อที่ : 26.00 ตร.ม.

ราคาทรัพย์สิน

ราคาเริ่มต้น : 278,000 บาท

สนใจทรัพย์สิน
สนใจติดต่อ

ปาษิณี : เบอร์ต่อ 5122

จำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่ม 3

โทร: 02-6300-700

  • รายละเอียดทรัพย์สิน
  • แผนที่
  • แผนที่ Google

ห้องชุดพักอาศัย ห้องแบบสตูดิโอ ขนาด 3.5x7.2 เมตร ปรับปรุงพร้อมอยู่
การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

หมายเหตุ
ปรับปรุงแล้วพร้อมเข้าอยู่
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาเริ่มต้น รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น