ประกาศขายทอดตลาด
» ค้นหาประกาศขายทอดตลาด
×
ค้นหา
รายละเอียดทรัพย์
ประเภททรัพย์
รายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์ เรซิเดนซ์ 3
หมายเลขคดีแดงที่ ย.1470/2543
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์คอนโดเทล 5
หมายเลขคดีแดงที่ ย.1738/2543
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเคหะบางกะปิ 1
หมายเลขคดีแดงที่ 10066/2541
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดรุ่งทรัพย์คอนโดทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.13454/2542
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสาธิตาคอนโดมิเนียม
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.4197/2542 ลำดับ 186.1
หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดโยธินเพลส
หมายเลขคดีแดงที่ ย.4158/2544
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเทพนิมิตร
หมายเลขคดีแดงที่ 28023/2540
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดชลภิญญ์คอนโดมิเนียม 3
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.09071/2543
หนองแขม กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดไทยธานี
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.7904/2541
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดศรีบุรินทร์คอนโด
หมายเลขคดีแดงที่ 12013/2540
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์คอนโดเทล 3
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.13736/2542
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเทพนิมิตร
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.17285/2542
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเวียงเทพคอนโดมิเนียม
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.13559/2543
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสุวรรณภูมิ
หมายเลขคดีแดงที่ ย.8950/2545
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดยงเจริญคอมเพล็กซ์
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.02967/2542
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดไทยเอเชียการเคหะ
หมายเลขคดีแดงที่ ม.2701/2548
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดราษฎร์บูรณะคอนโดทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ ย.7854/2545
ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์คอนโดเทล 1
หมายเลขคดีแดงที่ 1553/2542
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์คอนโดเทล 3
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.10751/2542
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์ซิตี้ ลาดพร้าว 101
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.11950/2543
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...