ประกาศขายทอดตลาด
» ค้นหาประกาศขายทอดตลาด
×
ค้นหา
รายละเอียดทรัพย์
ประเภททรัพย์
รายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ม.2464/2548
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.5702/2545
ธัญบุรี ปทุมธานี
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ ม.212/2544
หนองเสือ ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดช้างทอง 6
หมายเลขคดีแดงที่ ม.2782/2550
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดโกลเด้นท์คอนโดทาวน์ รังสิต 2
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.14462/2542
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.3232/2545
หนองเสือ ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสุภาพคอนโดทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ ย.72/2551
ลำลูกกา ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเคหะลำลูกกา
หมายเลขคดีแดงที่ พ.13193/2547
ลำลูกกา ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.313/2542
หนองเสือ ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดช้างทอง 3
หมายเลขคดีแดงที่ ย.2053/2543
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.18613/2542
ธัญบุรี ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ม.913/2543
ลำลูกกา ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดโกลเด้นท์ คอนโดทาวน์ รังสิต 1
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1403/2553
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ย.13/2549
ลำลูกกา ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.3753/2553
คลองหลวง ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.803/2552
ธัญบุรี ปทุมธานี
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ ย.864/2550
คลองหลวง ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดโกลเด้นท์ คอนโดทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ ย.2935/2544
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.22375/2542
ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนาวินคอนโดทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ ม.2445/2550
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...