ประกาศขายทอดตลาด
» ค้นหาประกาศขายทอดตลาด
×
ค้นหา
รายละเอียดทรัพย์
ประเภททรัพย์
รายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 3642/2542
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.16470/2543
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 1295/2546
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดอ้อมน้อยคอมเพล็กซ์
หมายเลขคดีแดงที่ 2630/2548
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ย.646/2548
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 401/2550
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเคหะชุมชนสมุทรสาคร 1
หมายเลขคดีแดงที่ 3796/2550
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.648/2552
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 1289/2545
เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 284/2551
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1600/2555
บางพลี สมุทรปราการ
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1894/2552
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดโชคชัย 4 พาวิลเลี่ยน
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1561/2555
ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์ซิตี้ ลาดพร้าว 101
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.752/2547
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.2583/2548
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.2600/2556
บางเขน กรุงเทพมหานคร
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.3285/2546
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.3337/2548
ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดชาร์มมิ่ง ริเวอร์ไซด์ คอนโดวิว
หมายเลขคดีแดงที่ ย.2257/2547
ปากเกร็ด นนทบุรี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม
หมายเลขคดีแดงที่ ย.608/2550 ลำดับ 23.1
ปากเกร็ด นนทบุรี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...