ประกาศขายทอดตลาด
» ค้นหาประกาศขายทอดตลาด
×
ค้นหา
รายละเอียดทรัพย์
ประเภททรัพย์
รายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ม.2464/2548
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 585/2541
บางพลี สมุทรปราการ
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์คอนโดมิเนียม 9
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.5885/2541
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์คอนโดมิเนียม 10
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.10458/2542
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ย.00478/2548
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 4328/2542
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสุขใจ การ์เด้น
หมายเลขคดีแดงที่ 2025/2549
พระประแดง สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดไทยวงศ์
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1308/2552
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสุขถาวร เทพารักษ์
หมายเลขคดีแดงที่ ย.3358/2544
บางพลี สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ938/2550
พระประแดง สมุทรปราการ
โรงงาน
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสวรรค์ธานีคอนโดทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ 12147/2539
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเลิศมงคลทอง คอนโดบางปู
หมายเลขคดีแดงที่ ย.887/2544
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเลิศมงคลทองคอนโด 2
หมายเลขคดีแดงที่ 16817/2538
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสินมั่นคงคอนโดมิเนียม
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.3217/2543
พระประแดง สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดนิรันดร์คอนโดมิเนียม 10
หมายเลขคดีแดงที่ 57/2543
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเลิศมงคลทองคอนโดบางปู
หมายเลขคดีแดงที่ 11537/2540
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดวัดด่านคอนโด
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.2407/2545
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดสินมั่นคงคอนโดมิเนียม
หมายเลขคดีแดงที่ 6307/2548
พระประแดง สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.6567/2543
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดเลิศมงคลทองคอนโดบางปู
หมายเลขคดีแดงที่ 8963/2539
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...