ประกาศขายทอดตลาด
» ค้นหาประกาศขายทอดตลาด
×
ค้นหา
รายละเอียดทรัพย์
ประเภททรัพย์
รายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.985/2555
บางกรวย นนทบุรี
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1411/2552
ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.11944/2542
ปากเกร็ด นนทบุรี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1290/2553
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1541/2552
บางบัวทอง นนทบุรี
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 3327/2538
บางกรวย นนทบุรี
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.1382/2553
ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.248/2552
ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายหุ้น บริษัท แพนเอเชียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเลขคดีแดงที่ 1588/2547
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดงที่ ล.21272/2552
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 6045/2549
ยานนาวา (พระโขนง) กรุงเทพมหานคร
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุดพักอาศัย
หมายเลขคดีแดงที่ ล.2596/2556
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ล.7656/2552
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินเปล่า
หมายเลขคดีแดงที่ 1304/2547
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายใบหุ้น บริษัท ฟาร์มราเชน จำกัด
หมายเลขคดีแดงที่ ล.7319/2551
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 933/2549
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายใบหุ้น บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้น จำกัด (มหาชน)
หมายเลขคดีแดงที่ 2184/2546
กรุงเทพมหานคร
อื่นๆ
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ล.4365/2551
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ล.90/2540
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
อาคารพาณิชย์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 8286/2549
ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) นนทบุรี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...