ประกาศขายทอดตลาด
» ค้นหาประกาศขายทอดตลาด
×
ค้นหา
รายละเอียดทรัพย์
ประเภททรัพย์
รายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ม.475/2549
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.15612/2553
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 787/2537
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 1572/2550
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ 2201/2538
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.2200/2549
บางเขน กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 2513/2551
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.2741/2548
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ย.1360/2549
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.8663/2544
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.807/2554
บางเขน กรุงเทพมหานคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ 548/2542
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ย.353/2551
หนองจอก กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.2343/2548
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.2312/2552
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.257/2557
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 1656/2554
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 3808/2557
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.347/2554
ประเวศ กรุงเทพมหานคร
บ้านเดี่ยว
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.387/2551
พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...