ประกาศขายทอดตลาด
» ค้นหาประกาศขายทอดตลาด
×
ค้นหา
รายละเอียดทรัพย์
ประเภททรัพย์
รายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.9195/2541
หนองเสือ ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.644/2552
ลำลูกกา ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ย.733/2550
คลองหลวง ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดทวีลาภเรสซิเด้นท์
หมายเลขคดีแดงที่ ย.303/2549
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดโกลเด้นท์ คอนโดทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.11243/2541
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ 6403/2539 ลำดับที่ 39.1
หนองเสือ ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ 6403/2539 ลำดับที่ 39.2
หนองเสือ ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.3702/2546
ลำลูกกา ปทุมธานี
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดทวีลาภ เรสซิเด้นท์
หมายเลขคดีแดงที่ ย.822/2545
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.3422/2542
ธัญบุรี ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดิน
หมายเลขคดีแดงที่ 202/2541
หนองเสือ ปทุมธานี
ที่ดินเปล่า
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดรังสิตทาวน์เวอร์
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.8161/2553
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.3851/2542
ธัญบุรี ปทุมธานี
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.14271/2553
ลำลูกกา ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดฟิวเจอร์เพลสคอนโดมิเนียมรังสิต
หมายเลขคดีแดงที่ ธ.1631/2548
ธัญบุรี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดกฤติกาญจน์คอนโดมิเนียม
หมายเลขคดีแดงที่ 1249/2545
กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดลานดาว ทาวเวอร์
หมายเลขคดีแดงที่ ย.2266/2544
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
หมายเลขคดีแดงที่ 3076/2550
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ทาวน์เฮ้าส์
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดปลาทอง 127
หมายเลขคดีแดงที่ ย.818/2545
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
 
ขายทอดตลาดห้องชุด อาคารชุดปลาทอง 132
หมายเลขคดีแดงที่ ผบ.9/2554 ลำดับที่ 78.1
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
ห้องชุดพักอาศัย
ดูรายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...