รหัสทรัพย์สิน : 18-PYO-SH-0001
ประเภททรัพย์สิน : บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์ : โฉนดที่ดิน 87657 (
เนื้อที่ : 65.00  ตร.ว.
   
ราคาตั้งขาย : 547,000 บาท
ราคาพิเศษ : 440,000 บาท
ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562
   
ข้อมูลทรัพย์  
หมู่บ้าน สุขเกษม ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา   พะเยา
   
รายละเอียดทรัพย์สิน
บ้านตึกชั้นเดียว ขนาด 7 x 12 เมตร มี 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องโถง 1 ห้องครัว ติดถนนในโครงการ สภาพแวดล้อมเป็นที่จัดสรร ประมาณ 30 ครัวเรือน สาธารณูปโภคมีพร้อม การคมนาคมสะดวก ใกล้ค่ายทหารขุนเจืองธรรมมิกราช
   
การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
   
หมายเหตุ  
ติดต่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวสลักจิต
สนใจติดต่อ : เสกสิทธิ์ สำนักงานเชียงราย
โทร: 0-5371-1003, 0-5371-1763, 0-5371-1773, 0-5371-1146
 แผนที่

หมายเหตุ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวสลักจิต


** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาตั้งขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และบริษัทเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น

BAMเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล