ทรัพย์เข้าร่วมโครงการ BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีชั้นลอย เสนานิคม 1 ซอย 25