ทรัพย์เข้าร่วมโครงการ BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านสารภี