ที่ดินเปล่า 2 แปลงติดกัน (ขายรวมกับรหัส P-SSK-FT-0100)