ทรัพย์เข้าร่วมโครงการ BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 ที่ดินเปล่า 2 แปลงติดกัน (ขายรวมกับรหัส P-SSK-FT-0100)