ทรัพย์เข้าร่วมงาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 หมู่บ้านนาราสิริ