ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 9 คูหา อาคารซ่อมรถ จำนวน 2 หลัง โกดัง จำนวน 1 หลัง