ทรัพย์เข้าร่วมงาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 ที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านเดอะลากูน 1,2