อาคารสำนักงาน 3 ชั้น ตั้งอยู่ในย่านชุมชนการค้า,ตลาดสด,โรงเรียน และศูนย์ราชการ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา