ทรัพย์เข้าร่วมประมูล โรงงานติดถนนสุวรรณศร ประมาณ กม.ที่ 168 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี