ทรัพย์เข้าร่วมโครงการ BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น ห้องมุมสุดซอย 4 หมู่บ้านอธิเชษฐธานี