กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

มีนาคม
29

 นายปิยศักดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM

วันที่ : 29 มีนาคม 2562
มีนาคม
20

พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 214,449  บาท  จาก นายสมพร มูลศรีแก้ว  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM

วันที่ : 20 มีนาคม 2562
มีนาคม
14

นายปรัชญา จันทราภัย  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM

วันที่ : 14 มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์
25

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์
25

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM 

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์
14

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม
12

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM

วันที่ : 12 มกราคม 2562
มกราคม
09

นายพิบูลย์ ปทุมวิวัฒนา  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 9 มกราคม 2562
มกราคม
08

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  

วันที่ : 8 มกราคม 2562