กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

มิถุนายน
17

นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BAM 

วันที่ : 17 มิถุนายน 2562
มิถุนายน
13

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   และนางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ : 13 มิถุนายน 2562
มิถุนายน
09

นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                

วันที่ : 9 มิถุนายน 2562
พฤษภาคม
01

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  

วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562
มีนาคม
29

 นายปิยศักดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM

วันที่ : 29 มีนาคม 2562
มีนาคม
20

พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 214,449  บาท  จาก นายสมพร มูลศรีแก้ว  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM

วันที่ : 20 มีนาคม 2562
มีนาคม
14

นายปรัชญา จันทราภัย  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM

วันที่ : 14 มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์
25

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์
25

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM 

วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2562