กันยายน
26
BAM มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
วันที่ : 26 กันยายน 2562

 นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 460,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือวัดมวลสารองค์ประกอบร่างกาย ให้แก่โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

 

ข่าวสารอื่น ๆ
พฤศจิกายน
14
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ...
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
กันยายน
19
นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ...
วันที่ : 19 กันยายน 2562
กันยายน
18
นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ BAM ...
วันที่ : 18 กันยายน 2562