มกราคม
12
BAM ร่วมสร้างอนาคตชาติ
วันที่ : 12 มกราคม 2562

นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบทุนการศึกษา ถังเก็บน้ำ เต็นท์สนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น อุปกรณ์การศึกษา  ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2562

ข่าวสารอื่น ๆ
กรกฎาคม
25
  นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM ...
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม
25
นางจันทร์จิรา มะลิต้น ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ...
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562
มิถุนายน
17
นายสุเมธ มณีวัฒนา  กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ  BAM ...
วันที่ : 17 มิถุนายน 2562