ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมขาแขวนโปรเจคเตอร์ จำนวน 5 ชุด

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์สืบราคาการจัดซื้อ เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมขาแขวนโปรเจคเตอร์...

...
ประกาศวันที่ : 28 เมษายน 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์ (จัดสวน) โครงการหมู่บ้านวังทอง

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ (จัดสวน)  ในโครงการหมู่บ้านวังทอง...

...
ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อสื่อเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Spring News, ช่อง Nation TV และช่อง TNN 24

ด้วย  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้จัดซื้อสื่อเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง Spring News, ช่อง Nation TV และช่อง TNN 24... 

...
ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคม

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จัดจ้างบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสังคม...

...
ประกาศวันที่ : 5 เมษายน 2559
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.50 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.50 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
เมษายน
27

BAM รุกขายทรัพย์ เปิดตัวโครงการบ้านสบาย ซื้อถูกกว่าเช่า ฟรีเงินดาวน์ และผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือเข้าไม่ถึงแหล่งสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐ...  

วันที่ : 27 เมษายน 2559