ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหาบริษัทเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function......
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 19410, 20610 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 19410, 20610 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง......
ประกาศวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท โดยคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560......
ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางต่อสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)ดูแลทรัพย์ NPA
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย......
ประกาศวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายป้าย LED
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจำหน่ายป้าย LED โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคาให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีราคากลางเป็นเงิน......
ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาของชำร่วย สำหรับแจกลูกค้าซื้อทรัพย์ BAM ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดทำของชำร่วยสำหรับแจกลูกค้าซื้อทรัพย์ BAM ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ลำโพงบลูทูธ (Set Speaker Bluetooth) และกระเป๋าผ้า 600D......
ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ของบริษัท
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ของบริษัทปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นรถยนต์ Toyota จำนวน 47 คัน......
ประกาศวันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.00 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.00 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ตุลาคม
17

วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM ร่วมลงนามสัญญาจำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ปี 2560 มูลค่าเงินต้นคงค้างรวม 6,971 ล้านบาท ช่วยลด NPL ธอส. ลงเหลือ 4.61% ของยอดสินเชื่อคงค้าง หรือลดลง 0.68%... 

วันที่ : 17 ตุลาคม 2560
มกราคม
25

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบครุภัณฑ์ในการทำทันตกรรม...

วันที่ : 25 มกราคม 2560