ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามรายการ... 

...
ประกาศวันที่ : 22 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานก่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 9382, 9383, 9384 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปลูกสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 9382, 9383, 9384 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่...

...
ประกาศวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ของบริษัทประจำปี 2561 จำนวน 272 คัน

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จำนวน 272 กรมธรรม์...

...
ประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" ได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รภป.) ดูแลทรัพย์ NPA...

...
ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ จำนวน 47 คัน โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง...

...
ประกาศวันที่ : 5 มกราคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น...

...
ประกาศวันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ของบริษัท

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ของบริษัทปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นรถยนต์ Toyota จำนวน 47 คัน...

...
ประกาศวันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.00 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.00 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ธันวาคม
15

BAM ขนทรัพย์ NPA ทั่วไทย จำนวนกว่า 500 รายการ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท จำหน่ายในงาน “Thailand Smart  Money ” อัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อทรัพย์ที่บูธ...

วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
มกราคม
25

ดร. วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าให้แก่โรงพยาบาลปากเกร็ด ...

วันที่ : 25 มกราคม 2561