ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาตู้เหล็กเก็บเอกสารชั้น 12A อาคารสำนักงานใหญ่
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเพื่อติดตั้งพื้นที่ทำการ ชั้น 12A อาคารสำนักงานใหญ่ BAM......
ประกาศวันที่ : 26 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัส ทรัพย์ 25-BKK-CB-0001
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรังปรุงซ่อมแซมทรัพยืสินรอการขายอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น......
ประกาศวันที่ : 27 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ประจำปี 2560 จำนวน 317 คัน
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จำนวน 317 กรมธรรม์......
ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (หุ้นกู้)
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้จัดจ้างที่ปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ (หุ้นกู้) ประกอบด้วย......
ประกาศวันที่ : 17 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายป้าย LED
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจำหน่ายป้าย LED โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคาให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีราคากลางเป็นเงิน......
ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปฏิทิน และ ส.ค.ส. ประจำปี 2561
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหาผู้รับจ้างจัดทำปฏิทิน และบัตรอวยพรปีใหม่ "ส.ค.ส." ประจำปี 2561......
ประกาศวันที่ : 26 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ของบริษัท
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ของบริษัทปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นรถยนต์ Toyota จำนวน 47 คัน......
ประกาศวันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.00 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.00 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
กรกฎาคม
25

กรุงเทพฯ/ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ ‘พอช.’ จัดหาที่ดิน 3 แปลง ในย่านมีนบุรีและนนทบุรี เนื้อที่รวม 6 ไร่เศษ ราคา 20 ล้านบาทเศษ รองรับชาวบ้าน 140 ครัวเรือน

วันที่ : 25 กรกฎาคม 2560
มกราคม
25

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบครุภัณฑ์ในการทำทันตกรรม...

วันที่ : 25 มกราคม 2560