ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ  All in One (Touch Screen) จำนวน 200 เครื่อง...

...
ประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านเดอะคอนเนค ดอนเมือง-วิภาวดี

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซม ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านเดอะคอนเนค ดอนเมือง-วิภาวดี เนื้อที่ 21.4 ตารางวา บ้านเลขที่ 353/243 ซอย...

ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ประจำปี 2560 จำนวน 317 คัน

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จำนวน 317 กรมธรรม์...

...
ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้จัดจ้างบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการควบคุมภายใน ( Internal Control Auditor)...  

...
ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประมูลรถยนต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ประกาศวันที่ : 4 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาการจัดจ้างแพทย์และพยาบาล ประจำห้องพยาบาล ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ BAM

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้าง แพทย์และพยาบาล ประจำห้องพยาบาล ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ BAM...  

...
ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ของบริษัท

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ของบริษัทปีงบประมาณ 2559...  

...
ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2559
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.50 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.50 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ตุลาคม
27

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... 

วันที่ : 27 ตุลาคม 2559
กันยายน
23

กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยในงานพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด

วันที่ : 23 กันยายน 2557