ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงสายสัญญาณ และเพิ่มจุดสัญญาณพร้อมติดตั้งพัดลมระบายความร้อนในตู้ Rack ภายในห้องควบคุมเครือข่ายสำนักงานใหญ่

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงสายสัญญาณ และเพิ่มจุดสัญญาณพร้อมติดตั้งพัดลมระบายความร้อนในตู้  Rack ภายในห้องควบคุมเครือข่ายสำนักงานใหญ่...

...
ประกาศวันที่ : 27 กันยายน 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว จำนวน 1 ยูนิต โครงการหมู่บ้านอาสาเฮ้าส์

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว จำนวน 1 ยูนิต...

...
ประกาศวันที่ : 28 กันยายน 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ประจำปี 2559

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ของบริษัท โดยคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขต...

ประกาศวันที่ : 18 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น “โครงการสบายคอนโด” ทางสื่อวิทยุ คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM.95 MHz.

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  “BAM” ได้จัดซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่น “โครงการสบายคอนโด”...

...
ประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประมูลรถยนต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ประกาศวันที่ : 4 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้โดยวิธีพิเศษ

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาและผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้...

...
ประกาศวันที่ : 23 กันยายน 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ของบริษัท

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ของบริษัทปีงบประมาณ 2559...  

...
ประกาศวันที่ : 14 กันยายน 2559
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.50 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.50 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
กันยายน
13

นายสมพร มูลศรีแก้ว รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว...

วันที่ : 13 กันยายน 2559
กันยายน
23

กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยในงานพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด

วันที่ : 23 กันยายน 2557