ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซึ่งมีขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์จัดเก...

ประกาศวันที่ : 26 พฤษภาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น จำนวน 1 คูหา ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 11035 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมทาวน์เฮ้าส์ 1 ชั้น จำนวน 1 คูหา...

...
ประกาศวันที่ : 27 พฤษภาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 (งานเพิ่มครั้งที่2)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน)  “BAM” ได้จัดจ้างบริษัท เอกวิรุฬห์ จำกัด ดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ (งานเพิ่มเติมครั้งที่ 2)...

ประกาศวันที่ : 26 พฤษภาคม 2559
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.50 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.50 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
เมษายน
27

BAM รุกขายทรัพย์ เปิดตัวโครงการบ้านสบาย ซื้อถูกกว่าเช่า ฟรีเงินดาวน์ และผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีงบประมาณจำกัด หรือเข้าไม่ถึงแหล่งสินเชื่อโครงการบ้านประชารัฐ...  

วันที่ : 27 เมษายน 2559