ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 ยูนิต โครงการหมู่บ้านบุรีรมย์ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 ยูนิต...

...
ประกาศวันที่ : 21 มกราคม 2562
การใช้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานใหญ่
ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

...
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DE-NON-FT-0100 ด้วยวิธีพิเศษ

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้...

...
ประกาศวันที่ : 18 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทลิฟต์โดยสาร (ชุดอุปกรณ์และอะไหล่ลิฟต์ที่ถูกรื้อถอน) ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุประเภทลิฟต์โดยสาร (ชุดอุปกรณ์และอะไหล่ลิฟต์ที่ถูกรื้อถอน) ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 5 ชุด...

...
ประกาศวันที่ : 5 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา จ้างบริการใช้โปรแกรม Google Maps บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ BAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการางบริการใช้โปรแกรม Google Maps บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ BAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น...

...
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สำหรับถ่ายเอกสารปี 2562 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2561
จ้างพนักงานรับโทรศัพท์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศวันที่ : 21 มกราคม 2562
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.00 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.00 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
มกราคม
07

BAM ลงพื้นที่ เร่งตรวจสอบลูกค้าที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับทราบปัญหา และประเมินสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือระบุพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี ขึ้นอยู่กับผลกระทบของลูกหนี้แต่ละราย...

วันที่ : 7 มกราคม 2562
มกราคม
09

นายพิบูลย์ ปทุมวิวัฒนา  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน

วันที่ : 9 มกราคม 2562