ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1 หลัง รหัสทรัพย์ DE-PCK-SH-0106
ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม)
ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทําความสะอาด เก็บขยะ กําจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DE-NON-CB-0104, H-BKK-CB-0148, H-BKK-CB-0149, DA-BKK-CB-0125, DD-BKK-CB-0103, ... ด้วยวิธีพิเศษ
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบระบบปรับอากาศ
ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ของบริษัทประจําปี 2563
ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ยกเลิก : ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2562
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.00 % 6.75 % 6.75 %
ลูกค้าใหม่ 6.00 % 6.75 % 6.75 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ธันวาคม
04

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะประธาน กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(กองทุนฟื้นฟูฯ) กล่าวถึงกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯเป็นผู้ถือหุ้นหลัก...(ที่มาของข้อมูล : https://www.moneyandbanking.co.th/new/28589/2/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-bam-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%AF)

วันที่ : 4 ธันวาคม 2562
พฤศจิกายน
14

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน 

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562