สำนักงานใหญ่

ติดต่อ BAM สำนักงานใหญ่

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Call Center 0-2630-0700
โทรศัพท์ 0-2267-1900
โทรสาร 02-266-3377
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 17.00 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักงานสาขา