บทความเศรษฐกิจ

บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนมีนาคม 2562)

ข้อมูลเดือนมกราคม 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าน้อยลง เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงมา  ...(ที่มาของภาพ : https://www.fedscoop.com/accelerating-innovation-in-government/assets/images/updated-header2.png)

วันที่ : 22 มีนาคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าน้อยลง เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงมา ...(ที่มาของภาพ : http://www.motiontronic.co.za/wp-content/uploads/2017/05/Purpose-Built-Machines-South-Africa-Industrial.jpg)

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนมกราคม 2562)

ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าน้อยลง เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมาก ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงมา ...(ที่มาของภาพ : https://f3006.files.wordpress.com/2016/01/12509826_209839706029227_3585116433075143589_n2.jpg)

วันที่ : 25 มกราคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนธันวาคม 2561)

ข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาบ้าง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมา... (ที่มาของภาพ : http://knnindia.co.in/uploads/newsfiles/China-Dragon-Economy-19-3-18.jpg)

วันที่ : 21 ธันวาคม 2561
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

ข้อมูลเดือนกันยายน 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมา... (ที่มาของภาพ : https://endalltyranny.files.wordpress.com/2015/07/global-economic-crisis.jpg)

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมา...(ที่มาของภาพ : https://image.slidesharecdn.com/monetarypolicyofindia-111019011924-phpapp02/95/monetary-policy-of-india-1-728.jpg?cb=1318987260)

วันที่ : 26 ตุลาคม 2561