บทความเศรษฐกิจ

บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562)

ข้อมูลเดือนกันยายน 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีค่าทรงตัว ...(ที่มาของภาพ : https://usercontent1.hubstatic.com/4011324_f520.jpg)

วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนตุลาคม 2562)

ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าลดลง เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดก็เริ่มมีราคาที่ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อย ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวน้อยลงมา...(ที่มาของภาพ : https://www.worldbank.org/content/dam/photos/780x439/2017/mar-1/finance-event-14th-annual-course.jpg)

วันที่ : 25 ตุลาคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนกันยายน 2562)

ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันยังมีความผันผวนและปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดก็เริ่มมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมา ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อย ...(ที่มาของภาพ : http://www.turkishtradenews.com/wp-content/uploads/2017/06/Global-Economic-Outlook.jpg)

วันที่ : 20 กันยายน 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนสิงหาคม 2562)

ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าลดลง เพราะราคาน้ำมันยังมีความผันผวนและปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดยังมีราคาทรงตัวไม่ได้ปรับตัวสูงมากเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวน้อยลงมา ...(ที่มาของภาพ : https://taigacompany.com/wp-content/uploads/2015/08/shutterstock_101551117.jpg)

วันที่ : 23 สิงหาคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562)

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าสูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันยังมีความผันผวน ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ไม่ค่อยมีสินค้าออกมาในตลาด ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น...(ที่มาของภาพ : https://www.ccn.com/wp-content/uploads/2019/06/facebook-libra-cryptocurrency-shutterstock.jpg)

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนมิถุนายน 2562)

ข้อมูลเดือนเมษายน 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าสูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ไม่ค่อยมีสินค้าออกมาในตลาด ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ...(ที่มาของภาพ : https://i.pinimg.com/originals/9d/c2/b0/9dc2b030a783160f584f84b114a75d28.jpg)

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562