บทความเศรษฐกิจ

บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562)

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าสูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันยังมีความผันผวน ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ไม่ค่อยมีสินค้าออกมาในตลาด ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น...(ที่มาของภาพ : https://www.ccn.com/wp-content/uploads/2019/06/facebook-libra-cryptocurrency-shutterstock.jpg)

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนมิถุนายน 2562)

ข้อมูลเดือนเมษายน 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าสูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ไม่ค่อยมีสินค้าออกมาในตลาด ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ...(ที่มาของภาพ : https://i.pinimg.com/originals/9d/c2/b0/9dc2b030a783160f584f84b114a75d28.jpg)

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562)

ข้อมูลเดือนมีนาคม 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าสูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพอากาศที่ร้อนทำให้ไม่ค่อยมีสินค้าออกมาในตลาด ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ...(ที่มาของภาพ : https://www.zastavki.com/pictures/1600x1200/2009/The_financial_crisis_Wallpaper_Gold_Noble_metal_013955_.jpg)

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนเมษายน 2562)

ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าสูงขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีความผันผวนและมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดยังทรงตัวและไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น...(ที่มาของภาพ : https://d2gg9evh47fn9z.cloudfront.net/800px_COLOURBOX4207457.jpg)

วันที่ : 26 เมษายน 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนมีนาคม 2562)

ข้อมูลเดือนมกราคม 2562 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าน้อยลง เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงมา  ...(ที่มาของภาพ : https://www.fedscoop.com/accelerating-innovation-in-government/assets/images/updated-header2.png)

วันที่ : 22 มีนาคม 2562
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าน้อยลง เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงมา ...(ที่มาของภาพ : http://www.motiontronic.co.za/wp-content/uploads/2017/05/Purpose-Built-Machines-South-Africa-Industrial.jpg)

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562