บทความเศรษฐกิจ

บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

ข้อมูลเดือนกันยายน 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมา... (ที่มาของภาพ : https://endalltyranny.files.wordpress.com/2015/07/global-economic-crisis.jpg)

วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมา...(ที่มาของภาพ : https://image.slidesharecdn.com/monetarypolicyofindia-111019011924-phpapp02/95/monetary-policy-of-india-1-728.jpg?cb=1318987260)

วันที่ : 26 ตุลาคม 2561
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนกันยายน 2561)

ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าลดลง เพราะราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดมีการปรับตัวลดลงด้วย ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงมา...(ที่มาของภาพ : https://www.madhyamam.com/en/sites/default/files/imagecache/w604/Turkish%20Lira%20and%20World.jpg )

วันที่ : 21 กันยายน 2561
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนสิงหาคม 2561)

ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าลดลง เพราะราคาน้ำมันเริ่มมีทิศทางปรับตัวลดลง ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดก็ยังมีราคาทรงตัวไม่ต่างจากเดือนที่แล้วเท่าไรนัก ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวลดลงมา...(ที่มาของภาพ http://2.bp.blogspot.com/-kQol8xJrlP8/VoDtUCjcEmI/AAAAAAAADHk/TDP-_4_HkEs/s1600/world%2Bcrisis.jpg)

วันที่ : 24 สิงหาคม 2561
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561)

ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมา... (ที่มาของภาพ :http://i.huffpost.com/gen/1234602/images/o-WORLD-ECONOMIC-OUTLOOK-facebook.jpg)

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561
บทความวิเคราะห์รายงานทางเศรษฐกิจ (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)

ข้อมูลเดือนเมษายน 2561 จากตารางภาวะเศรษฐกิจและการเงิน จะเห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคมีค่าเพิ่มขึ้น เพราะราคาน้ำมันยังมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าจำพวกอาหารสดก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่ออกมาสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมา... (ที่มาของภาพ : http://peakfocuscoach.com/shop/?orderby=price-desc)

วันที่ : 22 มิถุนายน 2561